No. Hari, tanggal Jam Ruang Nama, NIM Program Studi Keterangan
1 Senin,
20 Maret 2023
08:00 WIB Ruang Sidang 1 FKIP KHARISMA ANANDA PERTIWI
F1072181012
Pendidikan Biologi Seminar
2 Senin,
20 Maret 2023
08:00 WIB Ruang Sidang 2 FKIP APRIZA
F1131191002
Pendidikan Bahasa Mandarin Seminar
3 Senin,
20 Maret 2023
10:00 WIB Ruang Sidang 9 FKIP NADIYAH AMANATI S
F1042191016
Pendidikan Matematika Seminar
4 Senin,
20 Maret 2023
10:00 WIB Ruang Sidang 4 SARTIKA
F1042191007
Pendidikan Matematika Seminar
5 Senin,
20 Maret 2023
08:00 WIB Ruang Sidang 4 FKIP NUR AFRIANTI
F1021161044
Pendidikan Bahasa Inggris Ujian Skripsi
6 Senin,
20 Maret 2023
10:00 WIB Ruang Sidang 2 FKIP NOVEN ARMELIA
F1022171007
Pendidikan Bahasa Inggris Ujian Skripsi
7 Senin,
20 Maret 2023
14:00 WIB Google Meet ESTY FIRANITA
F1141171034
Bimbingan Konseling Ujian Skripsi
8 Senin,
20 Maret 2023
13:00 WIB Ruang Sidang Kampus 3 FKIP DESY RAMADAYANTI
F1101191018
Pendidikan Jasmani Ujian Skripsi
9 Senin,
20 Maret 2023
10:00 WIB Ruang Sidang 1 FKIP CHRISTINE SRI REJEKI ARITONANG
F1131191035
Pendidikan Bahasa Mandarin Ujian Skripsi